Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την ευκολία της περιήγησης. Με τη χρήση της αποδέχεστε αυτόματα την χρήση των cookies Περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας

Η εταιρεία «Sarantis Medical Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» στοχεύει στην απόλυτη ικανοποίηση των πελατών της, μέσω ανάλυσης των τρεχουσών και μελλοντικών αναγκών τους, κάλυψης των απαιτήσεων και προσπάθειας υπέρβασης των προσδοκιών τους.


Στόχοι της εταιρείας είναι:

  • Η παροχή υπηρεσιών και προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας
  • Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων/ υπηρεσιών
  • Η συνεχής βελτίωσης της απόδοσης σύμφωνα με τους καθορισμένους στόχους


Οι στόχοι αυτοί προϋποθέτουν:

  • Υψηλού επιπέδου κατάρτιση των στελεχών
  • Συνεχή επαγρύπνηση ως προς τα νέα δεδομένα του εξωτερικού περιβάλλοντος
  • Άρτια οργάνωση και λειτουργία της εταιρείας
  • Διατήρηση άριστης κατάστασης των εγκαταστάσεων και του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού


Οι στόχοι αυτοί υλοποιούνται μέσω εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2015 συμπεριλαμβανομένων των εφαρμόσιμων κανονιστικών απαιτήσεων και της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την Ορθή Πρακτική Διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων (ΥΑ ΔΥ8δ/Γ.Π.ΟΙΚ./1348/2004ΦΕΚ32/Β/16.1.2004) στην προμήθεια, αποθήκευση και διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και σκευασμάτων ειδικής διατροφής, καθώς επίσης μέσω ενός ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης κινδύνων (QRM), το οποίο υποστηρίζει την έγκαιρη ανίχνευση και διαχείριση των εντοπιζόμενων ή εν δυνάμει κινδύνων.

Καθιερώνονται μετρήσιμοι αντικειμενικοί σκοποί για την ποιότητα οι οποίοι ανασκοπούνται ως προς την καταλληλότητά τους σε τακτά χρονικά διαστήματα από την Διοίκηση. Η Διοίκηση εκφράζει την απόλυτη δέσμευσή της, για την τήρηση των προκαθορισμένων αρχών του Συστήματος Ποιότητας καθώς και την διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του. Δεσμεύεται στην παροχή όλων των απαιτούμενων πόρων για την αποτελεσματική εφαρμογή του και έχει ορίσει Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας και αντικαταστάτη αυτού, για την καθιέρωση και τήρηση του συστήματος αυτού. Η εταιρεία δεσμεύεται ότι οποιαδήποτε συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο, βάσει των ισχύουσων αποφάσεων και κανονισμών της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.